DISCLAIMER


Juridisch voorbehoud / Auteursrechten

Deze website is gecreëerd voor Chalet Dent Blanche te Grimentz. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, vormgeving, beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële of particuliere doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website bevat tevens afbeeldingen waarop auteursrechten van andere rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.
Chalet Dent Blanche te Grimentz is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website.

E-Mail

Door per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Veranderingen site/aanbod

Chalet Dent Blanche te Grimentz behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op het aanbod. Getoonde prijzen kunnen afwijken.

Virussen en veiligheid

Onze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de aanwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Chalet Dent Blanche te Grimentz